Punkt SAO

Punkt Skarżyskiej Akademii Obywatelskiej (SAO) jest miejscem, w którym każdy zainteresowany podjęciem działalności obywatelskiej może uzyskać niezbędną wiedzę i poradę jak taką działalność rozpocząć i prowadzić. Udzielamy informacji, porad i wsparcia w tworzeniu, organizacji i zarządzaniu organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi.

Punkt jest również miejscem, w którym każdy zainteresowany (zarówno osoby do tej pory nie zaangażowane w działalność NGO's i grup inicjatywnych, jak również członkowie organizacji i grup) może uzyskać informacje nt. źródeł i sposobów pozyskiwania środków na działalność i realizację pomysłów na działania w sferze obywatelskiej (np. granty samorządowe, FIO, Aktywni+, środki europejskie).

Punkt jest miejscem spotkań osób działających i chcących działać w sferze obywatelskiej (wymiana doświadczeń, nawiązywanie współpracy), może być jednocześnie zapleczem organizacyjnym i technicznym dla organizacji i grup inicjatywnych seniorów, które nie dysponują własnym ww. - każdy zainteresowany senior może skorzystać ze sprzętu i lokalu (np. do wypełnienia i wydrukowania wniosków rejestracyjnych, wniosków o granty itp.).

Za merytoryczny poziom obsługi korzystających z Punktu SAO odpowiadają  doradcy/ specjaliści Punktu SCAO – osoby z wiedzą i doświadczeniem z zakresu tworzenia, organizacji i zarządzania organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi, z wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu środków na działalność (granty samorządowe, FIO, ASOS, Aktywni+, środki OOWES,  środki europejskie), z wiedzą w zakresie podstaw prawnych działalności stowarzyszeń i fundacji, z doświadczeniem w animacji inicjatyw obywatelskich i w zakresie prowadzenia doradztwa dla NGO’s.

Zapraszamy do odwiedzenia Punktu SAO podczas dyżurów eksperckich: w poniedziałki (w godz. 11.00-15.00), w środy (w godz. 14.00-18.00) i w czwartki (w godz. 09.00-13.00), a także do korzystania z niego również w inne dni (po uprzednim kontakcie telefonicznym +48 535 999 982)
Image
Image
Realizator projektu SAO:

Stowarzyszenie Lepsze Skarżysko
+48 669 294 929
kontakt@lepszeskarzysko.pl
NIP 6631877187