Wręczono nagrody w Plebiscycie na "Najlepszą Inicjatywę Obywatelską Skarżyska-Kamiennej 2021"

29 grudnia wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe laureatom Plebiscytu na "Najlepszą Inicjatywę Obywatelską Skarżyska-Kamiennej 2021", organizowanego przez Stowarzyszenie Lepsze Skarżysko, a realizowanego w ramach projektu "Skarżyska Akademia Obywatelska", dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. 

Plebiscyt miał za zadanie promocję najciekawszych oddolnych Inicjatyw realizowanych w Skarżysku-Kamiennej. Do plebiscytu można było zgłaszać Inicjatywy realizowane w 2021 roku na rzecz społeczności lokalnej (minimum 20 odbiorców lub uczestników) w sferach opisanych w art. 4 pkt 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyłączeniem dz. charytatywnej) przez organizacje (rozumiane w tym przypadku jako: stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenie zwykłe, fundacje) lub nieformalne grupy inicjatywne. Takich zgłoszeń Organizator otrzymał dwanaście.

Na podstawie zgłoszeń, przez Organizatora została przygotowana i opublikowana lista wszystkich Inicjatyw zgłoszonych do Plebiscytu. Na inicjatywy, które znalazły się na ww. liście w dniach od 29 listopada 2021 roku do 17 grudnia 2021 roku swoje głosy mogli oddawać mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej i - jak się okazuje - z tej możliwości skorzystali (w Plebiscycie oddano w sumie 1693 głosy).

To właśnie mieszkańcy zdecydowali o tym, która z inicjatyw ostatecznie zdobyła tytuł „Najlepszej Inicjatywy Obywatelskiej Skarżyska-Kamiennej 2021”, a jest nią "Dawne Skarżysko - działalność grupy archiwistów społecznych" (realizator: Stowarzyszenie Dawne Skarżysko). Drugie miejsce w Plebiscycie zajęła Inicjatywa "Bryła po Bryle. Architektura międzywojnia Skarżyska-Kamiennej" (realizator: NGI/Katarzyna Lisowska), a trzecie "Bieg Tropem Wilczym Skarżysko-Kamienna" (realizator: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej).

W środę w biurze projektu (Punkcie SAO) miało miejsce uroczyste wręczenie laureatom dyplomów. Organizacjom i grupom inicjatywnym, których inicjatywy otrzymały w głosowaniu największą ilość głosów wręczono również nagrody rzeczowe o wartości: I miejsce - 2 000,00 PLN (nowoczesny skaner do archiwaliów), II miejsce - 1 000,00 PLN (tablet graficzny), III miejsce - 500,00 PLN (zestaw składanych stołów). Nagrody rzeczowe zostały wybrane przez samych laureatów - miały być jak najbardziej dopasowane do potrzeb i ułatwić danej organizacji/NGI realizację kolejnych udanych inicjatyw. Podczas spotkania nagrodę rzeczową rozlosowaną wśród mieszkańców głosujących na Inicjatywy odebrała Pani Aleksandra Strużycka.

- Serdecznie gratuluję społecznego uznania dla Państwa działań wyrażonego przez mieszkańców w wynikach głosowania. W naszej ocenie, to niezwykle ważne, by Wasz trud i zaangażowanie w życie lokalnej społeczności i jej aktywizację był zauważany i doceniany - powiedział Grzegorz Łapaj, prezes Stowarzyszenia Lepsze Skarżysko. - Głęboko wierzę, że Wasze Inicjatywy są przykładami dobrych praktyk w zakresie podejmowania działalności obywatelskiej i społecznej, i że będą dla innych jasnym komunikatem , że "w Skarżysku można społecznie realizować ciekawe, wartościowe i doceniane przez odbiorców Inicjatywy" - dodał. - Dziękując wszystkim mieszkańcom, którzy zdecydowali się oddać swoje głosy w Plebiscycie, pragnę podkreślić, że to wyróżnienie to dla mnie nie tylko wyraz pozytywnej oceny działań naszej grupy, ale i czynnik motywujący do podejmowania i realizacji przez nią kolejnych działań - powiedziała Agnieszka Brodniewicz, prezeska Stowarzyszenia Dawne Skarżysko, laureata I miejsca w Plebiscycie.

Na koniec organizatorzy poinformowali o tym, że kolejna edycja Plebiscytu już za rok.

Image
Realizator projektu SAO:

Stowarzyszenie Lepsze Skarżysko
+48 669 294 929
kontakt@lepszeskarzysko.pl
NIP 6631877187