Rusza Plebiscyt "Najlepsza Inicjatywa Obywatelska Skarżyska-Kamiennej 2022"

Byłeś lub jesteś autorem, współtwórcą lub realizatorem oddolnej inicjatywy zrealizowanej w 2022 roku na terenie Skarżyska-Kamiennej? Chcesz o inicjatywie i o efektach jej realizacji poinformować mieszkańców miasta - inspirując ich do realizacji podobnych działań? A może po prostu wiesz o ciekawych inicjatywach, chciałbyś docenić zaangażowanie ich organizatorów i wypromować efekty ich pracy? Teraz jest taka możliwość! Rusza bowiem Plebiscyt na "Najlepszą Inicjatywę Obywatelską Skarżyska-Kamiennej 2022", organizowany przez Stowarzyszenie Lepsze Skarżysko, realizowany w ramach projektu "Skarżyska Akademia Obywatelska", dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Zgłoś inicjatywę do Plebiscytu

Do plebiscytu można zgłaszać inicjatywy realizowane w 2022 roku na rzecz społeczności lokalnej (minimum 20 odbiorców lub uczestników) w sferach opisanych w art. 4 pkt 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyłączeniem dz. charytatywnej) przez organizacje (rozumiane w tym przypadku jako: stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenie zwykłe, fundacje) lub nieformalne grupy inicjatywne.

Zgłoszenie Inicjatywy do Plebiscytu polega na wypełnieniu i przesłaniu w dniach od 14 do 21 listopada 2022 roku elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ (kliknij).

Zgłaszający Inicjatywę poprzez czynność wysłania formularza zgłoszeniowego potwierdza prawdziwość i zgodność ze stanem rzeczywistym danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym. Na podstawie zgłoszeń, przez Organizatora zostanie przygotowana i opublikowana na niniejszej stronie lista wszystkich Inicjatyw zgłoszonych do Plebiscytu.

Na inicjatywy, które znajdą się na ww. liście już od 21 listopada 2022 roku (do 12 grudnia 2022 roku) swoje głosy będą mogli oddawać mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej.

To właśnie mieszkańcy zdecydują o tym, która z inicjatyw ostatecznie zdobędzie tytuł „Najlepszej Inicjatywy Obywatelskiej Skarżyska-Kamiennej 2022”. Tytuł to nie jedyna nagroda w Plebiscycie. Organizacje i grupy inicjatywne, których inicjatywy otrzymają w głosowaniu największą ilość głosów (pierwsze trzy) otrzymają nagrody rzeczowe o wartości:

  • I miejsce - 2 000,00 PLN
  • II miejsce - 1 000,00 PLN
  • III miejsce - 500,00 PLN

Nagrody rzeczowe mają wesprzeć aktywne organizacje i grupy inicjatywne - ułatwić im realizację kolejnych udanych inicjatyw.

Na nagrodę rzeczową mogą liczyć również głosujący na inicjatywy - wśród nich rozlosowana zostanie atrakcyjna nagroda rzeczowa.

Zgłoś inicjatywę już teraz!

Pełny tekst Regulaminu Plebiscytu - TUTAJ.

Image
Realizator projektu SAO:

Stowarzyszenie Lepsze Skarżysko
+48 669 294 929
kontakt@lepszeskarzysko.pl
NIP 6631877187